...
รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ...