"สร้างคน     ค้นคว้าวิชาการ             พัฒนาครูอาจารย์     วางมาตรฐานการฝึกศึกษา "         "Create personnel     Academic research            Develop instructor   Standardize training and education"
 
aa2


พลตรี ทวนชัย นัดนะรา
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
 
พันเอก ชุมพล พิมพาภรณ์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
เกี่ยวกับ รร.ป.ศป.
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา แผนการศึกษา รร.ป.ศป.ปี ๖๒
หลักสูตรต่าง ๆ นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๘ (e)
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 ถึง ปี 2556 นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๘
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๗๕
  นายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๔๔
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2558 เตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุนเหล่า ป.รุ่นที่ ๙
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559 แผนการศึกษา รร.ป.ศป.ปี ๖๓
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 ชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๗๑
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 A.C.R.P.T >> นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๙ (e)
การบริการทางวิชาการแก่สังคมปี ๕๕ คู่มือสิทธิกำลังพล นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๙
การจัดการความรู้ (KM) รายงานผลการปฏิบัติประจำวัน1 ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๗๖
รายงานผลการปฏิบัติประจำวัน2 นายทหารการยิงสนับสนุน รุ่นที่ ๗
ผลงานวิจัย  
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผล ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน  
 
   
 
รวม Link ที่น่าสนใจ
 
กองทัพบก
กองทัพเรือ    
กรมยุทธศึกษาทหารบก    
กองบัญชาการกองทัพไทย    
กระทรวงกลาโหม    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

 

 

 
 

 

 

 


ถ้าท่านผู้เยี่ยมชมพบข้อบกพร่องหรือมีข้อแนะนำ เกี่ยวกับเวปไซต์นี้แจ้งได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.39154 หรือ e-mail   narong97@yahoo.com ครับ.....